ข่าวอุตสาหกรรม

  • ระบบ RO คืออะไร?

    ระบบ RO คืออะไร?

    โดยทั่วไประบบ RO ในเครื่องกรองน้ำจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ได้แก่ 1. Pre-Filter: นี่เป็นขั้นตอนแรกของการกรองในระบบ ROช่วยขจัดอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ทราย ตะกอน และตะกอนออกจากน้ำ2. Carbon Filter: น้ำจะไหลผ่าน...
    อ่านเพิ่มเติม